Stores

MELISSA STORE

AEON MALL Tan Phu Celadon

30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

1st Floor

 

CLUBE MELISSA VINCOM BÀ TRIỆU

191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội Hanoi City, 100000, Vietnam

2nd Floor