Payment

1.Phương thức thanh toán:
Chúng tôi hiện chấp nhận các phương thức thanh toán: Chuyển khoản Ngân hàng và Thẻ tín dụng

2.Tôi đã đặt hàng mà quên sử dụng mã khuyến mãi của mình:
Rất tiếc, không thể thay đổi các đơn hàng đã đặt và không thể thêm chiết khấu sau khi mua xong. Thay vào đó, hãy sử dụng mã khuyến mãi của bạn trong lần mua hàng tiếp theo nhé!

3.Melissa có hoàn lại tiền không?
Melissa chỉ đồng ý hoàn tiền trong các điều kiện sau:
- Nếu đơn đặt hàng bị hủy.
- Đối với các sản phẩm hết hàng: chúng tôi hoàn lại tiền theo hình thức thanh toán ban đầu được sử dụng, nếu bất kỳ sản phẩm nào trong đơn đặt hàng được bán và chúng tôi không thể bổ sung kho kịp thời.

 

1. Payment method:
We currently accept the following payment methods: Bank Transfer and Credit Card

2.I placed an order but forgot to use my promotion code:
Unfortunately, orders placed cannot be changed and discounts cannot be added after purchase. Instead, use your promo code on your next purchase!

3.Does Melissa offer refunds?
Melissa only agrees to refund under the following conditions:
- If the order is canceled.
- For out of stock products: we refund to the original form of payment used, if any product in the order is sold and we are unable to restock stock in time.